Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 3. 2018

Datum objave: 26. 2. 2018
Rok za prijavo: 13. 3. 2018

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 1694/20, 1694/21, 313/710 in 313/888, k.o. 1722 – Trnovsko predmestje.

Razpisne datoteke