Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 3. 2018

Datum objave: 5. 3. 2018
Rok za prijavo: 20. 3. 2018

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnini s parc. št. 2320/3 in 2322/3, k.o. 1737 – Tabor.

Razpisne datoteke