Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 10. 2018

Datum objave: 28. 9. 2018
Rok za prijavo: 18. 10. 2018

Prodaja: pozidani stavbni zemljišči s parc. št. 802/19, v izmeri 52 m2, k. o. 2681 – Brinje II, ID znak: parcela 2681 802/19 in s parc. št. 802/20, v izmeri 3 m2, k. o. 2681 – Brinje II, ID znak: parcela 2681 802/20. Pri navedenih nepremičninah je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist imetnika Telekoma Slovenije d. d..

Cena nepremičnin, ki so predmet prodaje je 6.600,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke