Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 12. 2018

Datum objave: 20. 11. 2018
Rok za prijavo: 10. 12. 2018

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 894/249 v izmeri 131 m2 (ID znak: parcela 1722 894/249) k.o. 1722-Trnovsko predmestje

Cena navedene nepremičnine je 13.100,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke