Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 12. 2018

Datum objave: 26. 11. 2018
Rok za prijavo: 16. 12. 2018

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 266/10 v izmeri 63 m2, k. o. 1738 – Dravlje, (ID znak: parcela 1738 266/10).

Cena navedene nepremičnine je 7.560,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke