Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 12. 2018

Datum objave: 28. 11. 2018
Rok za prijavo: 18. 12. 2018

Prodaja nepremičnin, pozidanih stavbnih zemljišč s:

1. parc. št. 2451/87 v izmeri 11 m2, k. o. 1696 – Rudnik, ID znak: parcela 1696 2451/87, po ceni 1.320,00 EUR brez 2% DPN,
2. parc. št. 2451/88 v izmeri 87 m2, k. o. 1696 – Rudnik, ID znak: parcela 1696 2451/88, po ceni 10.440,00 EUR brez 2% DPN in
3. parc. št. 2451/142 v izmeri 51 m2, k. o. 1696 – Rudnik, ID znak: parcela 1696 2451/142, po ceni 6.120,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke