Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 12. 2018

Datum objave: 28. 11. 2018
Rok za prijavo: 18. 12. 2018

Prodaja nepremičnine, pozidano stavbno zemljišče s: parc. št. 2451/141 v izmeri 40 m2, k. o. 1696 – Rudnik, ID znak: parcela 1696 2451/141.

Cena predmetne nepremičnine je: 4.800,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke