Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 12. 2018

Datum objave: 30. 11. 2018
Rok za prijavo: 20. 12. 2018

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1865/2 v izmeri 34 m2, k. o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 1865/2).

Cena navedene nepremičnine je 2.720,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke