Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 1. 2019

Datum objave: 12. 12. 2018
Rok za prijavo: 2. 1. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 488/75 v izmeri 23 m2, k. o. 1756 – Črnuče, (ID znak: parcela 1756 488/75).

Cena navedene nepremičnine je 2.760,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke