Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 1. 2019

Datum objave: 12. 12. 2018
Rok za prijavo: 2. 1. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2202/41 v izmeri 25 m2, k. o. 1739 – Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 2202/41).

Cena navedene nepremičnine 3.000,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke