Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 1. 2019

Datum objave: 13. 12. 2018
Rok za prijavo: 2. 1. 2019

Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči s parc. št. 2045/82 v izmeri 31 m2 in s parc. št. 2045/83 v izmeri 24 m2, obe k. o. 1994 – Dobrova, (ID znak: parcela 1994 2045/82 in ID znak: parcela 1994 2045/83).

Cena navedenih nepremičnin je 6.600,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke