Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 1. 2019

Datum objave: 13. 12. 2018
Rok za prijavo: 2. 1. 2019

Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 2668/9 v izmeri 82 m2, k. o. 1770 – Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2668/9). Zemljišče ni zazidljivo kot samostojna celota.

Cena navedene nepremičnine je 6.560,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke