Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 1. 2019

Datum objave: 17. 12. 2018
Rok za prijavo: 6. 1. 2019

Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči s parc. št. 142/168 v izmeri 123 m2 in s parc. št. 142/167 v izmeri 26 m2, obe k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 142/168 in ID znak: parcela 1722 142/167).

Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist imetnik Telekoma Slovenije, d. d.

Cena navedenih nepremičnin skupaj je 22.350,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke