Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 1. 2019

Datum objave: 19. 12. 2018
Rok za prijavo: 8. 1. 2019

Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 894/246 v izmeri 99 m2 (ID znak: parcela 1722 894/246) in parc. št. 894/247 v izmeri 28 m2 (ID znak: parcela 1722 894/247) obe k. o. 1722 – Trnovsko predmestje,

Cena navedenih nepremičnin je 12.700,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke