Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 23. 1. 2019

Datum objave: 3. 1. 2019
Rok za prijavo: 23. 1. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1039/45 v izmeri 90 m2 (ID znak: parcela 1738 1039/45) k.o. 1738-Dravlje

Cena navedene nepremičnine je 13.500,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke