Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 1. 2019

Datum objave: 7. 1. 2019
Rok za prijavo: 27. 1. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 149/2 v izmeri 47 m2, k. o. 1756 - Črnuče, (ID znak: parcela 1756 149/2).

Pri nepremičnini je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Telekoma Slovenije, d. d..
Cena navedene nepremičnine je 7.050,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke