Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 1. 2019

Datum objave: 7. 1. 2019
Rok za prijavo: 27. 1. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 306/76 v izmeri 28 m2, k. o. 1756 – Črnuče, (ID znak: parcela 1756 306/76).

Cena navedene nepremičnine 3.360,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke