Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 1. 2019

Datum objave: 8. 1. 2019
Rok za prijavo: 28. 1. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 193/14 v izmeri 110 m2, k. o. 1695 – Karlovško predmestje, (ID znak: parcela 1695 193/14).

Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Telekoma Slovenije, d. d.. S prodajno pogodbo se bo v korist prodajalca ustanovila neodplačna stvarna služnost za nevknjiženo služnost za javno kanalizacijo oz. javni vodovod, ki potekata preko zemljišča.

Cena navedene nepremičnine je 16.500,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke