Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 1. 2019

Datum objave: 9. 1. 2019
Rok za prijavo: 29. 1. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2009/15 v izmeri 76 m2, k. o. 2636 – Bežigrad, (ID znak: parcela 2636 2009/15). Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Telekoma Slovenije, d. d..

Cena navedene nepremičnine je 15.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke