Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 2. 2019

Datum objave: 16. 1. 2019
Rok za prijavo: 5. 2. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1080/164 v izmeri 43 m2, k. o. 1736 Brinje I, (ID znak: parcela 1736 1080/164).

Cena navedene nepremičnine 4.300,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke