Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 3. 2019

Datum objave: 28. 2. 2019
Rok za prijavo: 20. 3. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 818/6 v izmeri 68 m2, k. o. 1739 – Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 818/6).

Cena navedene nepremičnine je 10.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke