Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 3. 2019

Datum objave: 5. 3. 2019
Rok za prijavo: 25. 3. 2019

Prodaja nepremičnin: pozidana stavbna zemljišča s parc. št. 1698/44 v izmeri 18 m2 (ID znak: parcela 1722 1698/44), parc. št. 1698/45 v izmeri 67 m2 (ID znak: parcela 1722 1698/45), parc. št. 1698/46 v izmeri 71 m2 (ID znak: parcela 1722 1698/46, vse k. o. 1722 Trnovsko predmestje,

Cena navedenih nepremičnin skupaj je 23.400,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke