Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 3. 2019

Datum objave: 7. 3. 2019
Rok za prijavo: 27. 3. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 829/18 v izmeri 42 m2, k. o. 1755 – Glince, (ID znak: parcela 1755 829/18).
Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Telekoma Slovenije, d. d..

Cena navedene nepremičnine je 3.780,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke