Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 4. 2019

Datum objave: 19. 3. 2019
Rok za prijavo: 8. 4. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1854/15 v izmeri 54 m2, k. o. 1775 Sostro, (ID znak: parcela 1775 1854/15).

Cena navedene nepremičnine znaša 2.160,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke