Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 5. 2019

Datum objave: 16. 4. 2019
Rok za prijavo: 6. 5. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2101/216 v izmeri 19 m2, k. o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2101/216).

Cena navedene nepremičnine 1.900,00 EUR brez 2% DPN

Razpisne datoteke