Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 5. 2019

Datum objave: 16. 4. 2019
Rok za prijavo: 6. 5. 2019

Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 1313/4 v izmeri 10 m2, k. o. 1723 Vič (ID znak: parcela 1723 1313/4) in parc. št. 1313/2 v izmeri 77 m2, k.o. 1723 Vič (ID znak: parcela 1723 1313/2).

Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 10.440,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke