Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 5. 2019

Datum objave: 17. 4. 2019
Rok za prijavo: 7. 5. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1357/4 v izmeri 18 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 1357/4).

Cena navedene nepremičnine 2.160,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke