Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 5. 2019

Datum objave: 17. 4. 2019
Rok za prijavo: 7. 5. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1599/2 v izmeri 110 m2, k. o. 1730 Moste, (ID znak: parcela 1730 1599/2).

Cena navedene nepremičnine je 13.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke