Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 14. 5. 2019

Datum objave: 24. 4. 2019
Rok za prijavo: 14. 5. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 882 v izmeri 115 m2, k. o. 1746 Rašica, (ID znak: parcela 1746 882).

Cena navedene nepremičnine 6.900,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke