Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 6. 2019

Datum objave: 14. 5. 2019
Rok za prijavo: 3. 6. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1562/158 v izmeri 65 m2, k. o. 2706 – Zelena jama, (ID znak: parcela 2706 1562/158).

Pri predmetnem zemljišču so v zemljiški knjigi vknjižene neprave stvarne služnosti v korist in na ime imetnikov Telekoma Slovenije, d. d.. in Elektra Ljubljana d. d..

Cena navedene nepremičnine je 7.800,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke