Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 6. 2019

Datum objave: 17. 5. 2019
Rok za prijavo: 6. 6. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1016/9 v izmeri 128 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 1016/9).

Cena navedene nepremičnine znaša 19.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke