Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 6. 2019

Datum objave: 22. 5. 2019
Rok za prijavo: 11. 6. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1462/14 v izmeri 21 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 1462/14).

Cena navedene nepremičnine 2.520,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke