Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 17. 6. 2019

Datum objave: 28. 5. 2019
Rok za prijavo: 17. 6. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2458/19 v izmeri 34 m2, k. o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2458/19).

Cena navedene nepremičnine 2.720,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke