Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 6. 2019

Datum objave: 31. 5. 2019
Rok za prijavo: 20. 6. 2019

Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči s parc. št. 1214/15 v izmeri 112 m2, k. o. 1730 – Moste, (ID znak: parcela 1730 1214/15) in s parc. št. 1214/25 v izmeri 3 m2, k. o. 1730 – Moste, (ID znak: parcela 1730 1214/25).

Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Telekoma Slovenije, d. d..

Cena navedenih nepremičnin skupaj je 13.800,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke