Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 6. 2019

Datum objave: 31. 5. 2019
Rok za prijavo: 20. 6. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 83/64 v izmeri 34 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 83/64).

Za predmetno zemljišče je sklenjena najemna pogodba za določen čas do 17.10.2021.

Cena navedene nepremičnine je 5.100,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke