Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 6. 2019

Datum objave: 5. 6. 2019
Rok za prijavo: 25. 6. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 119/29 v izmeri 43 m2, k. o. 2679 Gradišče II (ID znak: parcela 2679 119/29).


Cena navedene nepremičnine znaša 5.160,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke