Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 6. 2019

Datum objave: 5. 6. 2019
Rok za prijavo: 25. 6. 2019

Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1380/8 v izmeri 26 m2 (ID znak: parcela 1753 1380/8) in parc. št. 1383/22 v izmeri 144 m2 (ID znak: parcela 1753 1383/22), obe k.o. 1753 Vižmarje.

 

Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 13.600,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke