Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 6. 2019

Datum objave: 5. 6. 2019
Rok za prijavo: 25. 6. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1208/2 in 1208/3 v izmeri 108 m2, k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano, (ID znak: parcela 1754 1208/2 in 1208/3).

 

Cena navedene nepremičnine 8.640,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke