Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 7. 2019

Datum objave: 12. 6. 2019
Rok za prijavo: 2. 7. 2019

Prodaja nepremičnine: nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1542/5 v izmeri 104 m2, k. o. 1749 Gameljne (ID znak: parcela 1749 1542/5).

Cena navedene nepremičnine znaša 8.320,00 EUR brez 22% DDV.

Razpisne datoteke