Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 7. 2019

Datum objave: 17. 6. 2019
Rok za prijavo: 7. 7. 2019

Prodajo nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči s parc. št. 679/7 v izmeri 87 m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 679/7 in s parc. št. 686/5 v izmeri 12 m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 686/5.

Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Telekoma Slovenije, d. d.. Zemljišči sta v naravi že v uporabi neposrednih mejašev, zemljišče s parc. št. 686/5, k. o. 1772 – Slape, predstavlja dovoz oz dostop do stanovanjskega objekta.

Cena navedene nepremičnine je 11.880,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke