Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 7. 2019

Datum objave: 18. 6. 2019
Rok za prijavo: 8. 7. 2019

Prodajo nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 81/54 v izmeri 76 m2, k. o. 1720 – Krakovsko predmestje, ID znak: parcela 1720 81/54.
Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena stvarna služnost v korist parc. št. 81/49, k. o. Krakovsko predmestje in zaznamba urejanja prostora-kulturni spomenik državnega pomena.

Cena navedene nepremičnine je 15.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke