Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 7. 2019

Datum objave: 20. 6. 2019
Rok za prijavo: 10. 7. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 68/6 v izmeri 102 m2, k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 68/6).

Cena navedene nepremičnine 15.300,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke