Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 7. 2019

Datum objave: 21. 6. 2019
Rok za prijavo: 11. 7. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 119/28 v izmeri 56 m2, k. o. 2679 Gradišče II (ID znak: parcela 2679 119/28).
Cena navedene nepremičnine znaša 6.720,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke