Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 8. 2019

Datum objave: 22. 7. 2019
Rok za prijavo: 11. 8. 2019

Prodaja nepremičnin - pozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 842/5 v izmeri 94 m2, k. o. 1757 – Nadgorica, ID znak: parcela 1757 542/5 in
- parc. št. 842/7 v izmeri 94 m2, k. o. 1757 – Nadgorica, ID znak: parcela 1757 842/7.

Razpisne datoteke