Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 8. 2019

Datum objave: 23. 7. 2019
Rok za prijavo: 12. 8. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 935/9 v izmeri 119 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 935/9).

Razpisne datoteke