Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 8. 2019

Datum objave: 30. 7. 2019
Rok za prijavo: 19. 8. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1545/41 v izmeri 33 m2 (ID znak: parcela 1752 1545/41), k. o. 1752 Stanežiče.

Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 1.980,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke