Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 8. 2019

Datum objave: 30. 7. 2019
Rok za prijavo: 19. 8. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2170/16 v izmeri 20 m2 (ID znak: parcela 1770 2170/16), k. o. 1770 Kašelj.

Cena navedene nepremičnine znaša 1.600,00 EUR brez 2% DPN.

 

Razpisne datoteke