Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 8. 2019

Datum objave: 5. 8. 2019
Rok za prijavo: 25. 8. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1528/11 izmeri 111 m2 (ID znak: parcela 1738 1528/11) k. o. 1738 Dravlje,

Cena navedene nepremičnine je 13.320,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke