Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 9. 2019

Datum objave: 14. 8. 2019
Rok za prijavo: 3. 9. 2019

Prodaja nepremičnine:

- pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2454/20 v izmeri 52 m2, k. o. 1696 Rudnik, (ID znak: parcela 1696 2454/20).

Cena navedene nepremičnine 6.240,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke