Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 15. 9. 2019

Datum objave: 26. 8. 2019
Rok za prijavo: 15. 9. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1025/6 v izmeri 74 m2 (ID znak: parcela 1740 1025/6), k. o. 1740 Spodnja Šiška.

Cena navedene nepremičnine znaša 13.024,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke